Kvalitetstyring for transportbransjen

05.mai.2020 08:53:18 / skrevet av Jørgen Nordahl

Svanevik transport er et flaggskip innen transport i Bergen. I over 50 år har de preget transportbransjen på Vestlandet, hvor de med sine kongeblå biler passerer oss fortsatt majestetisk i bybildet. Svanevik trengte hjelp til å implementere et nytt system for kvalitetstyring og valgte Tidsbanken til dette.

svanveik logo

 

I oktober 2019 kom Tommy Svanevik til Tidsbanken og spurte om vi kunne hjelpe dem med å implementere et nytt og bedre system for kvalitetsstyring. Uten å nøle sa vi selvfølgelig ja.

Etter en kort forhandlingsprosess ble vi enige om metode og omfang, og startet arbeidet.

På første lørdagen i 2020 hadde vi kick-off med hele Svanevik Transport i våre lokaler på Minde. Nesten 40 ansatte var med på samlingen, sjåfører og ledelse sammen, hvor alle stilte med et åpent sinn og stor entusiasme. Sjelden møter man så mange entusiastiske og positive mennesker en lørdag morgen klokken 08:00. En ekstra stor honnør til Tommy og Ståle som har satt prosjektet i gang og som virkelig ser potensialet i et slikt arbeid.

 

svanevik Transport, kvalitetstyring

 

Fokuset for seminaret var kvalitetsstyring, kvalitetskostnader og hvorfor et kontinuerlig fokus på kvalitet er avgjørende for å lykkes som selskap. Studier viser at et gjennomsnittlig norsk selskap kan identifisere kostnader relatert til kvalitet, eller manglende kvalitet, i størrelsesorden mellom 5% og 30% av sin omsetning. 70% av disse kostnadene kan ofte kartlegges relativt enkelt enten som direkte kostnader relatert til hendelser som har oppstått, som kostnader relatert til flaskehalser i verdikjeden til selskapet eller som tapte inntekter f.eks. på grunn av avbrudd I produksjon eller prestasjon. I seg selv er dette et godt argument for alle selskaper å rette et vesentlig større fokus mot kvalitet i sitt daglige virke, og vi i Tidsbanken er kjempe stolte over at Svanevik Transport valgte oss.

svanevik transport seminar

 

Kvalitetssystem


Et kvalitetssystem kan beskrives som alle de aktiviteter du utfører for å sikre god kvalitet i varer og tjenester du leverer. Kort sagt, det vi gjør hver dag for å levere enda litt bedre, – satt i system 

Et kvalitetssystem forteller oss hvordan vi skal jobbe hver dag for å oppnå optimal kvalitet i arbeidet vi gjør.

I Tidsbanken sin kvalitetshåndbok kan du i prinsippet beskrive alle oppgaver som selskapet skal gjennomføre. Den vil kunne bestå av rammevilkår for eksempel gitt av myndigheter (ISO, NS, lover, retningslinjer) eller rutiner/styrende dokumenter selskapet selv har utviklet for aktiviteter de gjennomfører (HMS, personal, ledelse mm). Kvalitetshåndboken kan beskrive både kjerneprosessen og støtteprosesser.

Med kvalitetshåndboken i Tidsbanken tilgjengeliggjør man viktig informasjon til alle ansatte i et system de allerede er innom hver dag.

Mange samler alt av viktige dokumenter og rutiner i permer. Disse er i mange tilfeller lite tilgjengelige for ansatte, og sjeldent oppdatert. Dette øker sannsynligheten for avvik, og kan i verste fall resultere i dyre bøter fra myndighetene.

 

Avvik

Et avvik oppstår når man bryter definerte styrende dokumenter som beskriver aktiviteter eller flyt i selskapet. Har man for eksempel en «nullfilosofi» for personskader vil enhver hendelse som resulterer i en personskade eller potensiale for personskade være et avvik. «Nullfilosofien» vil stå beskrevet i kvalitetshåndboken under HMS og en hendelse med personskade er da et brudd på retningslinjer i selskapet. Har man operative rutiner som for eksempel sier at en bil alltid skal ha en gitt teknisk og presentabel tilstand vil manglende løftestropper, et blinklys som ikke virker eller en skitten bil være et avvik som skal rapporteres. Avviksregistreringen gjøres enkelt rett fra sjåførenes egne enheter.

 

Veien videre

Svanevik Transport fikk en grundig gjennomgang av prinsippene for kvalitetstyring, samt prosesser og verdikjeder i selskapet. Med utvidet innsikt blir veien videre med systemet enklere og mer verdifullt.
Vi gleder oss til fortsettelsen og gevinstene vi skal skape sammen.

 

svanevik transport fellesbilde

 

Tags: Kundehistorier

Jørgen Nordahl

Skrevet av Jørgen Nordahl

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?