-Alle ledere er nå blitt kriseledere

27.mar.2020 13:03:46 / skrevet av Audun Grytdal

De mest inngripende tiltakene i fredstid rammet oss alle. Plutselig var hverdagen snudd på hodet for de fleste av oss. Næringslivet blør, og mange hundre tusener har en usikker fremtid i møte. Alle ledere er nå blitt kriseledere. Nå er det viktigere enn noen gang å være en leder som er tett på, og som utøver tydelig ledelse. Og viktigst av alt, vær et medmenneske.

Jøri Gytre Horverak

Vi snakket med Jøri Gytre Horverak i Sense PKT om kriseledelse

 

Lederrollen innehar mange utfordringer, noen enklere å håndtere enn andre. Kriseledelse og krisehåndtering er noe av det mest krevende en leder vil stå ovenfor.
Som Helseminister Bent Høie uttalte «De som håper på en vanlig vår, vil bli skuffet». Ingenting er som det pleier, flere hundretusener har søkt om dagpenger, og flere og flere bedrifter må stenge dørene.
Alle ledere er blitt kriseledere.


Jøri Gytre Horverak er organisasjonspsykolog i Sense PKT, og arbeider med leder-og teamutvikling i en rekke bransjer. Hun mener at det er viktig at norske bedriftsledere nå holder roen.

 

- Å lede i kriser, hvor både en selv og nære kolleger rammes, er ganske krevende. Når det er mange sterke følelser i sving, er det viktig at du som leder beholder roen, forteller Horverak.

jøri gytre hoverak

Hun kommer med 3 råd til alle ledere i denne perioden:

 

  • Utøv tydelig ledelse! Vær tydelig på dine mål og prioriteringer. Gi tydelige forventningsavklaringer, og gjør det lett for dem å forstå hva du vil de skal levere, når og hvorfor.
  • Informer, involver og støtt. Oppmuntre de ansatte til å fungere som et team til tross for fysisk avstand. Lytt til deres behov og ønsker – også dem de ikke forteller deg.
  • Vær tett på. Følg opp de ansatte, selv om de sitter på hvert sitt hjemmekontor. Det har aldri vært viktigere å være tett på de ansatte i denne usikre situasjonen man befinner seg i.

 

Motiver de ansatte

Når mange sitter på hjemmekontor rundt omkring er det viktig å finne nye måter for å skape samholdsfølelse. For samhold er essensielt for motivasjonen til ansatte fremover.

 

-Jeg tror det beste virkemiddelet for motivasjon i dagens situasjon handler om involvering, og om å skape «familiefølelsen». At vi er i dette sammen, at vi nå trenger alle våre kloke hoder for å finne de beste løsningene, både midlertidig og på lang sikt, forteller Horverak.

 

Videre forteller hun at det å sette seg felles mål som alle forstår og ser verdien av er viktig for opprettelse av dette fellesskapet. Et felles klart mål, som krever at alle bidrar, at man samarbeider og hjelper hverandre, bygger opp og styrker fellesskapsfølelsen.

 

-Ingen i verden har vært med på denne situasjonen tidligere. Kanskje en oppfordring om å skape historie sammen med gode kolleger, kan være noe som inspirerer til innsats og pågangsmot, selv i svært vanskelige tider, sier Horverak.

 

Med hjelp av Tidsbanken kan bedriftsledere på en enklere måte utøve god kriseledelse. Da har de et system i ryggen som åpner opp for samhandling og kompetansedelinger uansett hvor de ansatte befinner seg.

 

shutterstock_1680080773

 

Å formidle den vanskelige beskjeden

Norge har nå den høyeste arbeidsledigheten som er registrert etter andre verdenskrig, og flere hundre tusen har søkt om dagpenger de siste ukene.
Det betyr at flere bedriftsledere allerede har måtte formidle den vanskelige beskjeden, mens for mange er det rett rundt hjørnet.

Jøri Gytre Horverak mener at når man skal formidle den vanskelige beskjeden er det viktigste at man først og fremst er et medmenneske.

 

-Du kan mest sannsynlig ikke gi dem de svarene de trenger, og heller ikke den tryggheten de trenger. Selv om du selv kan synes det er krevende å formidle den triste beskjeden, er det din oppgave å sette dine egne følelser på vent, fordi du skal ta vare på denne personen, ikke på deg selv, forteller hun.

 

Man bør formidle budskapet kort og enkelt, og vise tydelig til personen at man er der. Vis at du som leder kan stå i det og ta imot.
Bruk tid sammen med personen, snakk igjennom det, og gjør det du kan for å tilrettelegge på best mulig måte.

 

-I stedet for å bekymre deg over hvilke ord du bruker, eller være redd for at du ordlegger deg feil, tenk heller igjennom hvilken stemning du ønsker å skape i rommet. Dersom din leder skulle gitt deg et fryktelig budskap – hvordan ville du at han eller hun skulle ha gjort dette? spør Horverak.

I forbindelse med alle permitteringene som utspiller seg i norsk næringsliv har Tidsbanken laget en enkel løsning for å dokumentere dette. Løsningen innebærer også at man enkelt får sendt ut nødvendig informasjon til Nav uten nevneverdig hodebry. Samtidig som man åpner opp for fleksibilitet omkring permitteringer, for eksempel om ansatte skal være delvis permittert, eller om man har rullerende permitteringer fordelt på flere ansatte.

Krieledelse, å måtte gi den tøffe beskjeden

 

Behold roen, og vær tett på

Det er liten tvil at det er mange følelser i sving for bedriftsledere om dagen, derfor er det ekstra viktig at man klarer å beholde roen.

 

-Som leder skal man ta både kortsiktige og langsiktige beslutninger uten å ha tilstrekkelig informasjon til å føle seg trygg i de valgene man tar. Å lede i kriser er utfordrende, men det er derfor viktig at man beholder roen, sier Horverak.

 

Slik situasjonen er i dag er det ikke kun kriseledelse som må utføres, men også avstandsledelse. Ansatte kan sitte i karantene eller på hjemmekontor, og du som leder skal skape struktur og oversikt med tanke på arbeidsoppgaver og effektivitet.

 

-Det har aldri vært viktigere for en leder å være tett på. Vanligvis er man litt forsiktig med å tråkke inn i privatlivene til sine ansatte, men slik situasjonen er nå er det nesten en nødvendighet. For at du skal kunne lede dem godt igjennom denne krisen er du nødt til å kjenne hver enkelt ansatt sin situasjon, avslutter hun med.

Noen føler seg isolert og ensomme, andre har fått fritid, familie og jobb blandet godt sammen, og mange mennesker føler seg nå redde og usikre. Dine ansatte som du nå skal lede har fått en annerledes hverdag, og om du skal lede dem godt, er du nødt til å være tett på hver ansatt og kjenne deres behov.

Det sies at i motgang og krise, får vi se hva vi er laget av.
Som leder i denne kaotiske situasjonen er det viktig at du beholder roen. Du har ikke kontroll over alt, og må ta mange beslutninger uten å ha tilstrekkelig med informasjon. Bruk situasjonen til å tenke nytt, og involver de ansatte. Da skaper du et sterkere fellesskap, og kan komme styrket ut på andre siden av stormen.

 

For det vil komme en tid etter dette også, og hvilken leder vil du da bli husket for at du var?

 

Tags: Ledelse

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?