- Sykefraværet ned fra 7% til 0,17%

07.jun.2020 21:01:17 / skrevet av Audun Grytdal

Siden 2011 har Smådyrklinikken i Haugesund gått fra et sykefravær på 7% til 0,17 %. Dette har vært med på å gi bedriften et stort løft resultatmessig, noe som skaper bedre rammer for videre vekst og utvikling.

smådyrsklinikken, alle

 

Smådyrklinikken i Haugesund har vært i drift siden 1999 og har totalt 8 ansatte. Klinikken har de siste årene opplevd gode omsetningstall og har gått fra minusresultat i 2015, til å være over millionen i pluss i 2018.


Bedriften har hatt en enorm reduksjon i sykefraværet, fra 7% ned til 0,17%. Tall fra Sintef viser at en ukes sykefravær koster i snitt kr 14 900, inkludert kostnader knyttet til produksjonstap, vikar og bruk av overtid. Andre faktorer som eventuelle tapte salgstall og økt arbeidspress og overtid på kolleger er ikke tatt med i beregningen, slik at den reelle utgiften er mye høyere.


– Med høyere omsetning og gode resultater kan man ansette flere, tilby bedre lønn, og ikke minst få ned overtiden for de som jobber her, forteller Gro Randi Frøyland.

 


Må ha langsiktige mål

Siden 2011 har Gro Randi Frøyland jobbet som HMS- og personalansvarlig hos Smådyrklinikken i Haugesund, og har på denne tiden klart å gjennomføre en
rekke tiltak som har resultert i den store reduksjonen i sykefraværet.


– For å lykkes er det viktig å sette langsiktige mål. I samspill med ansatte, verneombud og bedriftshelsetjenesten har vi jobbet for at Smådyrklinikken skal være en helsefremmende bedrift for alle ansatte. Med et sykefravær på 0,17% har vi nådd det målet, sier hun fornøyd.

 

Gro Randi Frøyland, foto: Mona NordøyGro Randi Frøyland er utdannet fysioterapeut og har drevet egen klinikk i 38 år.
I tillegg tilbyr hun kurs og veiledning innen HMS og kvalitetssikring, og hjelper andre smådyrklinikker med å bygge opp deres HMS og kvalitetssystem basert på hennes kunnskap og erfaring. Hun mener at man er avhengig av å ha et digitalt verktøy som Tidsbanken i ryggen for å oppnå slike gode resultater.


– Med timeregistrering og full oversikt over arbeidstiden har man også kontroll på overtidsarbeid. Da kommer man problemene i forkjøpet. Det er kun på den måten man klarer å skaffe seg det overblikket og kontrollen man trenger for å lykkes.

 

– Ved å inkludere de ansatte i prosessen får de eierskap til systemet.

 

 

Inkluderer de ansatte

Gro Randi har en tydelig strategi i sitt HMS-arbeid. Hun setter mennesket i fokus og ønsker å få frem det beste i hver enkelt. Med Tidsbanken har hun et system som legger opp til inkludering og ansvarliggjøring av de ansatte, som har vært med å opprette hele 146 prosedyrer i systemet.

– Ved å inkludere de ansatte i prosessen får de eierskap til systemet. De får være med på å bestemme hvordan vi skal ha det, og mulighet til å utvikle seg selv, avslutter Gro Randi Frøyland.

 

Uansett hvilke endringer eller omstillinger man skal utføre, så vil endring kunne skape interne utfordringer. Derfor er det helt avgjørende at ledelsen da håndterer utfordringene på en god måte, og alltid klarer å heve blikket mot de langsiktige målene som er satt for bedriften.

 

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan du kan få en mer lønnsom bedrift

Nyeste innlegg