5 tips til hvordan man enkelt automatiserer smittevern

26.mai.2020 11:05:11 / skrevet av Audun Grytdal

Åpningen av samfunnet kommer til skje kontrollert, og over lang tid. Det medfører at alle bedrifter er nødt til å kunne sette smittevern i system slik at vi ikke får et tilbakefall. Situasjonen kommer til å vare over lengre tid og derfor er det ekstra viktig at man får satt dette i system, slik at man ikke bruker unødvendig mye tid på det. Her kommer 5 tips til hvordan man enkelt kan sette smittevern i fokus, og få automatisert prosessen. 

shutterstock_1669001038

 

Mange sier vi snart skal tilbake til normalen, mens andre sier at normalen ikke lenger finnes. Uansett kommer ting gradvis fremover til å normalisere seg så langt det lar seg gjøre, selv om normaltilstanden for alltid er forandret. Helse- og omsorgsminister Bent Høie uttalte at åpningen av Norge kommer til å skje kontrollert og over lang tid

 

bent høie

 

– Kampen mot viruset er ikke vunnet, selv om vi nå ser ut til å ha nådd målet om at hver person i gjennomsnitt ikke smitter flere enn én. Vi må fortsatt belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid. Gjenåpningen av samfunnet skal skje over tid og kontrollert. Dette skal vi klare sammen, sier han.

 

 

Som bedriftsleder er det mange elementer som skal taes hensyn til når de ansatte skal returnere til arbeidsplassen. Med de riktige vertøyene kan man enkelt skape en trygg og smittefri arbeidsplass.

 

01. Sjekklister for alle på arbeidsplassen

digitale sjekklister for smittevern

 

Det tar tid å innføre nye vaner. Som de fleste kan være enig om så skal vi ikke helt tilbake til normalen, og alle er nødt å innføre nye rutiner for smittevern. Med sjekklister fra Tidsbanken får ansatte en påminnelse hver dag de kommer på jobb om hva som må gjøres. Da vet de ansatte selv hva som må til, og du som leder kan enkelt følge opp at de nye rutinene for smittevern faktisk blir gjort.

 

02. Tilgjengelig informasjon rett på mobilen

kvalitetsmanual på mobil. HMS

 

Selv om man har kontroll på hva som skal gjøres for å opprettholde smittevernet på arbeidsplassen, er det også helt nødvendig at ansatte faktisk vet hvordan de skal utføre de nye rutinene.
Med Kvalitetsmanualen i Tidsbanken tilgjengeliggjør man alt av informasjon til den ansatte rett på mobilen. Legg på leserbekreftelse på de nye smittevernsrutinene slik at du er sikker på at alle har lest og forstått de nye rutinene. Her kan man også legge inn andre nettsider, som for eksempel nettsidene til FHI eller Helsedirektoratet. Da vet du at den nyeste og oppdaterte informasjonen ligger tilgjengelig uten at du trenger å tenke på det.

 

03. Smittesporing

smittevern, host i albuekrok

 

Skulle en ansatt bli syk og få påvist COVID-19 må den ansatte ut i karantene. Vet du hvem den ansatte har vært i kontakt med og jobbet sammen med?
Bruk spesialrapportene i Tidsbanken til å hente ut informasjon om hvor den ansatte har jobbet, og med hvem. Da kan man enkelt spore smitten, og hindre videre spredning. Både for samfunnets del, men også for bedriftens sin del. I verste fall vet man ikke hvem som kan være smittet, og før du vet ordet av det er flere på arbeidsplassen smittet og syk. Da kan man måtte stenge ned avdelinger, eller i sin verste konsekvens hele bedriften. 

 

04. Automatiser logistikken rundt planlegging

trygg arbeidsplass

 

Fortsatt er det strenge regler rundt hvor mange som kan være sammen i grupper, og avstanden mellom oss. Det betyr at logistikken rundt hvem som skal være på jobb, og når, blir vanskeligere. Med dynamiske vaktlister er det enklere å planlegge for en trygg arbeidsplass.
Når kontorene skal åpnes kan man ofte praktisere ulike løsninger, der utvalgte grupper er på kontoret, utvalgte dager. Da er det viktig med systemer som er fleksible og dynamiske. Kanskje man har ansatte i risikogrupper? Bruk "ressurstyper" i Tidsbanken til enkelt å planlegge disse ansatte tryggere.

 

05. Vet du hvilke smitteverntiltak som ikke fungerer?

vaske hendene, smittevern

 

Plutselig er det tomt for hånddesinfeksjon. Flere ansatte får ikke fulgt rutinen for å sprite seg før arbeidet starter. Dette registreres inn som et avvik av de ansatte, og leder får øyeblikkelig varsel om dette. Han vet det er mer hånddesinfeksjon på lageret, og kan fort påse at det fylles opp. I tillegg har han nå fått nødvendig innsikt. Rutinen for hva de ansatte gjør når det er tomt for hånddesinfeksjon står ikke tydelig nok fortalt i kvalitetsmanualen, og blir nødt til å oppdateres.
Med å bruke Avviksmodulen kan ledere fortløpende vurdere de tiltakene man har satt inn, og med øyeblikkelige varslinger vurdere hva som fungerer og ikke. Da optimaliserer man enkelt smittevernet i bedriften.

 

Tags: Tips og Triks

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?