Betaler dere ut for mye for egenmeldinger?

01.des.2022 14:36:14 / skrevet av Erik Reimers

 

penger egenmeldingMange bedrifter mangler oversikt over egenmeldingsdagene til de ansatte, og resultatet kan være at de betaler ut sykepenger for egenmeldinger som faller utenfor regelverket. Dette er unødige utgifter som direkte påvirker bunnlinjen.

 

Noen ganger hører vi ledere som regner med at ansatte har oversikt over hvor mange egenmeldingsdager de har benyttet. Problemene oppstår når ansatte tenker det samme, altså at bedriften har oversikt, og gir beskjed om når de nærmer seg grensen. Resultatet er at man peker på hverandre, samtidig som det betales ut sykepenger for egenmeldingsdager det ikke er grunnlag for i lovverket.

Ser vi i Folketrygdloven, ser vi at det er klare regler for bruk av egenmelding, og på NAV sine sider finner vi en god oppsummering av de viktigste punktene.

For mange bedrifter er ikke problemet reglene i seg selv, men det å ha oversikt over når ansatte beveger seg ut over grensene.

sykdom vector

 

5 viktige ting å ha kontroll på:

  • Har den ansatte vært ansatt i minst to måneder?
  • Har den ansatte nådd grensen på fire tilfeller med egenmelding siste 12 måneder?
  • Har den ansatte nådd grensen på tre dager for et egenmeldingstilfelle?
  • Antall egenmeldingsdager og egenmeldingstilfeller, siste 12 måneder.
  • Bedriften kan inndra retten til å benytte egenmeldinger dersom det er rimelig grunn til å anta at ordningen misbrukes av den ansatte.

Det finnes også en alternativ ordning, IA-ordningen. Målet er her å redusere sykefraværet med 10% sammenliknet med årsgjennomsnittet for 2018. For IA-bedrifter gjelder egne regler.

Til ettertanke: Har du oversikt over antall tilfeller og antall dager med egenmelding de siste 12 månedene? Er det ansatte som ikke lenger har rett til å benytte egenmeldingsdager hos dere?

 

Det er viktig å ha gode systemer for å kunne følge dette opp på en hensiktsmessig måte, både for å ha oversikten selv, men også for å kunne informere ansatte som nærmer seg grensen. Ved å ha denne oversikten unngår vi unødig merarbeid og frustrasjon i organisasjonen vår. Videre sikrer vi at alle behandles etter samme regelverk, og vi unngår å betale ut unødige sykepenger.

Dersom en ansatt har benyttet alle egenmeldingsdagene sine, er det sykmelding fra lege som gjelder. Eventuelt kan bedriften legge til rette for bruk av feriedager eller (velferds)permisjon med eller uten lønn, for å dekke inn fraværet.

Til slutt kan det legges til at ordningen med egenmeldingsdager er en minimumsordning. Bedriften står altså fritt til å gjøre gode unntak, og øke muligheten for egenmeldingsdager innenfor arbeidsgiverperioden, når det er hensiktsmessig.

 

Tags: Ledelse, Kunnskap du trenger

Erik Reimers

Skrevet av Erik Reimers

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?