Kampen mot useriøse aktører

20.okt.2020 09:50:29 / skrevet av Audun Grytdal

Den største utfordringen bilpleiebransjen i Norge møter er konkurransen mot de useriøse aktørene. Disse aktørene driver med svart arbeid og sosial dumping, et problem myndighetene har slitt med å slå ned på. Bodø Bilpleie er opptatt av å gå frem som et godt forbilde for resten av bransjen som en seriøs aktør. Med Tidsbanken sine elektroniske personallister har de den nødvendige dokumentasjonen de trenger i møte med de hyppige kontrollene bransjen møter. På den måten kan ansatte og kunder kan være trygg på at bedriften tar dette på alvor.

bodøbilpleie3Finn Hermansen er daglig leder i Bodø Bilpleie

 

Vi møter Finn Hermansen hos Bodø Bilpleie for å høre med han hvilke utfordringer bransjen hans møter. Finn er daglig leder i Bodø Bilpleie og var med å starte opp firmaet tilbake i 1989.

 

bodøbilpleie4-Tilbake på den tiden var arbeidsledigheten kolossal høy, så det hele startet med en idé om at vi burde starte for oss selv. Og en liten idé var det som skulle til for å sette det hele i gang, forteller Finn.

 

 

Siden den gang har firmaet variert i størrelse fra 5 til 12 ansatte, og selv opplevd både opp og nedturer. De siste 3 årene har de dog hatt utelukkende positiver resultater.

 

-Det har ikke alltid vært en dans på roser, men vi har jobbet hardt og systematisk for å kunne levere den beste tjenesten for våre kunder. De siste 3 årene har også vært svært gode for oss, forteller han videre.

 

Selv har Finn alltid ønsket å være tidlig ute, noe som også var tilfellet ved anskaffelsen av Tidsbanken. I 2011, hele tre år før personallister og føringen av disse ble tilføyd norsk lov skaffet Bodø Bilpleie seg Tidsbanken for å ha nøyaktige personallister, og effektivisere prosessene rundt lønn. Siden den gang har de dekket lovkravet om personallister uten en eneste bekymring, samtidig som jobben rundt lønn har blitt mye enklere.

 

Vi ønsket den gang, og ønsker fortsatt å gå frem som forbilder for andre i bransjen. Vi oppfordrer dem til å ta grep og skaffe seg systemer som kan gi de den nødvendige kontrollen og dokumentasjonen som trengs om man ønsker å fremstå som en seriøs aktør, forteller han.
bodøbilpleie2 Gjengen hos Bodø Bilpleie er svært fornøyd med de digitale personallistene til Tidsbanken

 

Den store utfordringen

Et kjent fenomen spesielt i bilbransjen er kampen mot de useriøse aktørene som spiser seg inn i store deler av markedet. De useriøse aktørene kjennetegnes av svart arbeid, sosial dumping, og illegale arbeidstagere. Problemet defineres som den største utfordringen for bilpleiebransjen.

 

-Selv om myndighetene er frempå og utfører hyppige kontroller så fortsetter problemet å vedvare. Selskaper stenger ned, men gjenåpner like etterpå med nytt navn, og så har du det gående, forteller Finn.

 

Selv fikk Finn og Bodø Bilpleie uanmeldt besøk av kontrollmyndighetene tidligere i år for å se til at personallistene var i orden. Ved å bruke Tidsbanken sine digitale personallister stempler ansatte seg inn og ut via en stempleskjerm i lokalet, og dermed er personallistene alltid oppdaterte med riktig og gyldig informasjon.

 

-Jeg bare åpnet Tidsbanken og spurte hva de ønsket av informasjon. To klikk etter fikk de utskrevet en gyldig personalliste, forteller Finn.

 

Selv syns han det er bra myndighetene driver med hyppige kontroller for å slå ned på de useriøse aktørene. Problemet er dessverre godt festet i bransjen og vanskelig å fjerne. De useriøse aktørene opererer med en hel annen forretningsidé enn hva de mer seriøse aktørene gjør. Der handler det i stor grad om mengder, der målet er å ha 20-30 biler innom hver dag for en enkel vask, mens det for Bodø Bilpleie kan være snakk om 5-6 biler innom hver dag. Sånn sett kan sees på at vi snakker om to ulike bransjer.

-Vi driver en helt annen profesjonell bilpleie enn det disse andre aktørene gjør, forteller han videre.

bodø bilpleie

 

Personallister og lønn i samme system

For Finn har ikke bare Tidsbanken hjulpet han med å ha gyldige personallister, i tillegg har bedriften de siste 10 årene hatt en enklere lønnsbehandling, der de sparer enormt med tid hver eneste måned. For når man registrerer seg inn i personallisten, hvorfor kan man ikke bruke dette som lønnsgrunnlag i tillegg?
Dette er nettopp hva Bodø Bilpleie gjør, med arbeidstidsgrunnlaget klart i systemet gjennom registreringen inn i personallistene, regner systemet ut alt av arbeidstidregler som man bruker ut fra arbeidskontraktene til de ansatte.

 

-Nå blir lønn alltid riktig, og regnskapsføreren vår slipper å sitte og tyde utydelige timelister i dagevis, avslutter Finn med.

 

Med et system for digital timefangst og personallister setter man premissene for egen drift og resten av markedet. Å vise at man tar de ansattes rettigheter på alvor er et viktig signal ut mot kundene sine. Samtidig vil man i et marked med useriøse aktører som jukser, ha et behov for å effektivisere jobben rundt timeregistrering og lønn slik at man på en enkel måte sparer både tid og penger.

 

bilde cta 2

 

Tags: Kundehistorier

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?