Kongekrabben i nord

23.okt.2020 10:31:13 / skrevet av Audun Grytdal

Lengst i nord, der du får oppleve midnattssol om sommeren, og total mørke hele døgnet om vinteren, der vannet er krystallklart og kaldt, finner du kongen som jakter på krabbe. I Finnmark finner du Norway King Crab Holding AS som leverer levende kongekrabbe over hele verden, fra «The Beast» i London, til «FINDS» i Hong Kong.

NKC1

 

Norway King Crab startet eventyret tilbake i 2008, og er i dag en av markedslederne innenfor levering av levende kongekrabbe. Visjonen har hele tiden vært å kunne levere kvalitetskrabbe året rundt.

Vi tok praten med Roman Vasilyev og Jørn Olaf Malinen hos Norway King Crab. Roman er forskning og utviklingsleder hos Norway King Crab, og har vært med på å drive FoU arbeidet i bedriften. Dette har gitt gode resultater for dyrevelferden for krabbene som de leverer.

 

-En av de tingene som skiller oss fra flere av våre konkurrenter er den erfaringen vi har tatt med oss fra dag 1, og det kontinuerlige arbeidet vi gjør i forbindelse med forskning og utviklingsarbeid, forteller Roman.

 

NKC2

Selskapet har sin egen forskningsavdeling som jobber med å forske på kongekrabben, slik at selskapet kan optimalisere dyrevelferden til krabbene i alle ledd av produksjonen, fra fisker og frem til sluttkunde.

Dette startet tilbake i 2008 da de skiftet industri og gikk fra å produsere frossen krabbe, til å levere levende krabber.

 

 

-Markedet for levende kongekrabbe er noe helt annet enn markedet for frossen kongekrabbe. Både når det gjelder prisnivå og etterspørsel, forteller Roman.

 

 

Ved denne overgangen ble det også satt helt andre krav og standarder ovenfor produktet som skulle leveres. NKC inngikk samarbeid med Russisk fiskeriforskingsinstitutt for å komme i gang med prosjektet, ettersom Russland satt med den beste erfaringen og kompetansen rundt fagfeltet. Med overgangen til levende kongekrabbe økte også behovet for å digitalisere prosessene rundt produksjonen. Dette innebar å spore krabbene, slik at hele reisen fra fisker til sluttkunde kunne spores.

 

NKC5

Sikre kvaliteten til kongekrabben

For Norway King Crab satses det stort på merkevarenavnet, historien og sporingen bak produktene de leverer. En del av dette er å trekke frem fiskeren, og rollen han spiller i prosessen. For å tydeliggjøre dette merker de nå alle kongekrabbene med en spesiell QR-kode.

 

-Med QR-Koden kan kjøper enkelt skanne kongekrabben for å få opp historien til krabben og fiskeren, forteller Roman.

 

NKC3

 

Når det satses så sterkt på merkevaren er det noen viktige fokusområder som settes høyt. Regularitet, kvalitet, leveranseevne, dyrevelferd og sporing er svært viktig innenfor markedet av levende kongekrabber.

 

-For å kontinuerlig profesjonalisere oss innenfor levende kongekrabbe er vi nødt til å ha et kvalitetssystem som hjelper oss med dette, forteller Roman.

 

NKc4

De har den siste tiden implementert Tidsbanken sitt kvalitetssikringssystem for å få dette på plass.
Spesielt i produksjonen er det enorme muligheter med å digitalisere for eksempel avviksregistreringen. Selv har de et «krabbehotell» i Oslo for å mellomlagre krabbene før de sendes videre til resten av verden.

 

-Hubben i Oslo er et veldig komplisert anlegg, og skulle noe skje der er det viktig at alle får informasjonen om avviket raskt, forteller Roman.

 

Et avvik som registreres på papir vil utsette behandlingen av avviket i tid. I dette tilfelle vil det direkte påvirke biomassen, eller krabben, noe som igjen går utover sluttproduktet.

 

-Det er helt avgjørende å få digitalisert kvalitetsarbeidet vårt, slik at produktene vi leverer holder den standarden kunden krever, legger Jørn til.

 

Jørn Olaf Malinen er operativ leder hos NKC, og mener at digitaliseringen ikke kun vil være med på å styrke kvalitetsarbeidet i bedriften, men at de nå med Tidsbanken også kan finne, og fjerne flaksehalser i produksjonen.

 

-Med å samle timeregistrering og kvalitetssikring i samme system er mulighetene mange. Timefangsten vil åpne opp for å fjerne flaskehalser sammen med de ansatte, forteller Jørn.

 NKC9

 

Betydning for produksjonsresultatene

Å fange tiden helt ned på detaljnivå kan bli møtt av skepsis fra mange, spesielt fra ansatte som føler at ledelsen nå skal overvåke alt de gjør.

 

-Skal du begynne å føre tiden ned på arbeidsoppgaver er det viktig at det er transparens mellom ansatte i produksjonen og ledelsen, forteller Jørn.

 

Sanntidsstempling i produksjonen vil gi et nøyaktig bilde av de prosessene man har, og man kan sammen med de ansatte finne de beste løsningene.

 

-Vi må splitte opp tiden på arbeidsoppgavene våre slik at vi kan forklare hva vi har brukt tiden på. Føler de ansatte eierskap til dette, vil man sammen med dem kunne tegne et bilde av de utfordringene man sammen skal løse, forteller Jørn.

 

Digitaliseringen av timeføringen vil med de forbedringene man kommer til å utføre ha enorm betydning for produksjonsresultatene. Timeføringen til NKC skjer i Tidsbanken, og i produksjonen bruker de en fellesskjerm for å fange tiden i sanntid. Dette kutter ned tiden brukt på manuelle og tidkrevende prosesser som ikke hører til i det moderne arbeidslivet. Skal man derimot klare å høste fordelene som kommer fra dette, er man nødt til å ha de ansatte med seg. Føler ikke de eierskap til det som skjer, har man foten på bremsen allerede.

 

 NKC6

 

Eierskap til prosessen

Innføringen av nye systemer, eller nye prosesser, tar tid og er vanskelige. For noen kan det og være umulig å gjennomføre uten involvering av ansatte. For Norway Kingcrab er involvering av ansatte, og det å gi de eierskap til prosessene helt avgjørende for å få dette til.

 

NKC8

-Om de ansatte ikke får eierskap til de endringene vi ønsker å gjøre, så vil de ikke ta de nye prosessene til seg, og det hele faller sammen, forteller Jørn.

 

Digitalisering for produksjonsbedrifter og for Norway King Crab innebærer flere aspekter. Det viktigste er at digitalisering påvirker driften og produksjonen direkte, derfor vil det derfor også ha stor betydning for produksjonsresultatene direkte. Så om ansatte får eierskap til digitaliseringen, får de også eierskap til produksjonsresultatene. Da vil ikke det å fange tiden på ulike arbeidsoppgaver føles som overvåkning, men heller være noe de ansatte selv ønsker.

 

-Da kan de selv se hvor flaskehalsene er, og selv være med på å effektivisere de riktige prosessene, forteller Jørn.

 

Klarer man å få alle ansatte med på den tankegangen, og forstå hele bildet har man tatt enorme steg, noe som igjen vil gi bedriften noen enorme konkurransefortrinn i markedet.

 

NKC7

 

Lær mer om Tidsbanken her

 

Tags: Kundehistorier

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?