Ny funksjon i sjekklistemodulen! ✅

18.jun.2024 21:50:14 / skrevet av Cathrine Gavlen


Det er med stor begeistring at jeg kan informere om ny funksjonalitet i sjekklistemodulen i Tidsbanken. Jeg elsker å se hvordan dette påvirker bedriftene jeg jobber med og hvordan de klarer å nyttiggjøre mulighetene til å bli enda bedre. Flere av bedriftene jeg har snakket med, som allerede har fått anledning til å ta i bruk de nye mulighetene, forteller om mange nye fordeler 😍

Dette må jeg bare dele og derfor skriver jeg litt om det her

 

Økt effektivitet og tidsbesparelse

  • Automatisering: Ved å sette opp repeterende sjekklister, slipper de å manuelt opprette sjekklister for gjentagende oppgaver. Dette har spart dem for tid og sikrer at viktige oppgaver ikke blir glemt.

  • Enkel planlegging: De kan nå planlegge og delegere oppgaver langt frem i tid, noe som gir dem bedre oversikt og struktur i arbeidsflyten.

Bedre dokumentasjon og sporbarhet

  • Sikkerhet: Med repeterende sjekklister har det blitt enkelt å dokumentere at viktige oppgaver, som brannvernrunder, er gjennomført til rett tid. Dette har vært avgjørende for å oppfylle interne og eksterne krav.

  • Sporing av avvik: De har fått muligheten til å registrere avvik direkte i sjekklistene som gir dem en systematisk måte å følge opp og rette feil på, noe som har økt kvaliteten og sikkerheten i deres arbeidsmiljø.

Økt samarbeid og ansvar

  • Deling av oppgaver: Ved å involvere flere ansatte i sjekklistene, har de sikret at oppgavene blir utført selv om en ansvarlig person er fraværende. Dette har fremmet samarbeid og sørget for kontinuitet i arbeidet hos dem.

  • Påminnelser: Automatiske påminnelser til alle involverte har bidratt til at oppgaver ikke har blitt glemt og oppgavene har blitt utført til rett tid.

Tilpasningsdyktighet og fleksibilitet

  • Skreddersydd for behov: De har kunne tilpasse sjekklistene til å gjentas etter deres spesifikke behov, enten det er daglig, ukentlig, månedlig eller årlig. Dette har gitt en fleksibel løsning som kan tilpasses ulike typer virksomheter og oppgaver.

  • Håndtering av uforutsette hendelser: Hvis en sjekkliste ikke har kunnet blitt utført har de ansatte enkelt kunne melde avvik direkte fra sjekklistene, slik at nøkkelpersoner enkelt kan ordne opp slik at oppgavene kan utføres neste dag.  

Forbedret arbeidsmiljø

  • Engasjement: Ved å bruke sjekklistene til å involvere sine ansatte i viktige oppgaver, har dette økt engasjementet og eierskapet til arbeidsprosessene.

  • Enklere opplæring: Spesielt under ferieavvikling eller ved bruk av vikarer, har sjekklistene gjort opplæring enklere og sikret at alle vet hva som skal gjøres og når.

 

Test ut de nye funksjonene i sjekklisten og få de samme fordelene du også! 

Tags: Produkter

Cathrine Gavlen

Skrevet av Cathrine Gavlen

Cathrine er seniorkonsulent og brenner for å skape gode kundeopplevelser.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?