4 tips for å redusere sykefraværet i bedriften

07.nov.2022 14:39:16 / skrevet av Audun Grytdal

Sykefravær er en stor utgift for mange bedrifter. Som leder kan det være utfordrende å ha kontroll på fraværet i bedriften, noe som kan gjøre det vanskelig å identifisere hva som faktisk er problemet. Mange bedrifter har for eksempel ikke oversikt over brukte egenmeldingsdager, og det kan resultere i at bedriften betaler ut for mye sykepenger. Dette kan derfor være en økonomisk belastning for noen bedrifter. Så hvordan kan du på en god måte redusere sykefraværet i bedriften?

 

shutterstock_1263089572

 

1. Kartlegg mønstre og sammenhenger i fraværet

Ved å registrere sykefraværet kan du som leder kartlegge mønstre og sammenhenger i fraværet. Regelmessig bruk av egenmeldinger rundt helg, eller ved inneklemte dager kan være eksempler på mønstre som kan peke i retning av at noen misbruker egenmeldingene sine. Her vil en samtale med den ansatte kunne være med på å redusere fraværet. En slik samtale kan igjen avdekke om det er andre utfordringer på arbeidsplassen som forårsaker fraværet. 

 

2. Sikkerhet på arbeidsplassen i fokus


I noen bransjer brukes det ofte utstyr som gjør at ansatte er mer utsatt for skader, og da er det spesielt viktig med fokus på rutiner rundt bruk av disse. Samler du alt av rutiner og dokumentasjon digitalt vil du enkelt kunne ha oppdaterte rutiner rundt bruk og vedlikehold, samtidig som du kan legge på lesebekreftelse for å forsikre deg om at alle ansatte har lest rutinen. I tillegg vil det være nyttig å alliere seg med for eksempel verneombud for å påse at de fysiske og ergonomiske forholdene holder mål. Da legger du et nødvendig grunnlag for en sikrere arbeidsplass med trygghet for ansatte i fokus.

 

3. Kulturendring - Holdningsarbeid

En annen gjenganger er det psykososiale miljøet på arbeidsplassen, som ofte blir ignorert, eller nedprioritert av ledere når det handler om forebygging av sykefravær.

Om noen skader seg på grunn av manglende verneutstyr er det enkelt å iverksette tiltak og rette skyld. Det høres kanskje banalt ut, men når man har konkrete problemer er disse ofte enklere å løse. I forhold til problemer rundt det psykososiale miljøet er disse problemene ofte mer abstrakte, og det å iverksette tiltak kan være krevende og utfordrende. Det som derimot er helt sikkert er at sykefravær og trivsel på jobb, henger tett sammen.

Som leder må man skape en kultur hvor man kan være åpen om denne typen ting. Skaper du en kultur hvor det å ha en åpen dialog med nærmeste leder angående utfordringene man har enten på jobb eller hjemmebane som en del av normalen, vil det bli mye enklere å sette i gang tiltak rettet mot dette, lenge før de virkelig store problemene oppstår.

Det man ønsker å unngå er kulturen som finnes i motsatt ende av denne skalaen, der man har ansatte som lurer på om det er på tide å ta seg en «3 dagers» med egenmelding for å få seg litt fri.

 

4. Informasjon og kompetanseheving

Du som leder bør være opptatt av at de ansatte skal oppleve mestring i arbeidet sitt. Samtidig som du kommuniserer klare mål, ansvarsområder, og tydelige forventninger til de ansatte når det kommer til utførelse av arbeidet.

For å lykkes med sykefravær i bedriften må du legge grunnlaget for en åpen kultur i bedriften, samt sørge for at arbeidstakerne til enhver tid har tilstrekkelig med informasjon om deres rettigheter og plikter. På denne måten kan man som leder skape en åpen dialog mellom ansatte og deg, slik at dere sammen kan løse problematikken rundt sykefraværet.

 

 

 

 

Tags: Ledelse, Tips og Triks, Kunnskap du trenger

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?