Fakturer kunden riktig, hver gang

04.mai.2020 09:04:05 / skrevet av Audun Grytdal

Med enkel timeføring mot prosjekter kan ColliCare Logistics fakturere kundene sine riktig hver gang. Collicare Logistic har siden starten hatt en enorm vekst, og har derfor hatt behov for et fleksibelt system for både lønn og fakturering. Med Tidsbanken kan de fakturere sine kunder umiddelbart, og har et enkelt system for både ansatte og ledere.

 

Logo ColliCare


Det hele startet på Moss i 2007 med ett selskap, og siden den gang har ColliCare Logistics ekspandert til 11 land, og omsetter nå for 1,7 milliarder i året.

 

-Jeg har nå jobbet her i 8 år så langt, og føler meg enormt heldig som har fått være med på denne reisen med ColliCare. Vi vokser og får stadig nye avdelinger og terminaler, forteller Jon Marsteintrædet.

Jon er HMS-manager og sikkerhetsansvarlig i ColliCare Logistics, og er svært fornøyd med å ha Tidsbanken som verktøy til å håndtere utfordringene de står ovenfor.


Jon Marsteintrædet ColliCare- Når man er et selskap i så stor vekst som vi er, er det viktigste sikkerhet. Sikkerheten i bedriften, og ivaretakelsen av alle ansatte. Med hjelp av Tidsbanken kan vi enkelt klare å håndtere dette.

 

 

Med å bruke kvalitet-og avvikssytemet til Tidsbanken kan ColliCares ansatte enkelt oppdatere seg på nødvendige rutiner og prosedyrer. Dette gjør at man med større tiltro kan forvente at arbeidsprosessene utføres med den kvaliteten man krever av sine ansatte.
Avviksregistreringen er også gjort enkel for de ansatte, slik at ColliCare fortløpende kan behandle avvik som registreres.


-Det er verdens enkleste avvikssystem, forteller Jon.

Ved å behandle avvikene fortløpende reduserer man risikoen og kostnadene knyttet opp mot dem.
Alle avvik knyttes automatisk til de prosjektene som ansatte fører tid mot, slik at man til enhver tid har oversikt over alle avvik som er registrert på de ulike prosjektene man jobber med, samt kostnadsbilde knyttet opp mot dette.

 

Riktig fakturagrunnlag

For ColliCare Logistics er Tidsbanken et essensielt verktøy i å kunne fakturere kundene deres riktig og umiddelbart.

-Vi fakturerer alltid riktig ut mot kundene våre takket være Tidsbanken, forteller Jon.
De ansatte stempler seg enkelt inn på en av stempleskjermene våre, og velger her hvilken kunde de skal føre tid mot, og deretter hva de faktisk bruker tiden på.

 

 

ColliCare-veitransport

 

ColliCare Logistic fører tid på 3 nivåer. Men hva vil det egentlig si?
Enkelt forklart fører de først og fremst tid mot hvilken kunde de jobber med, deretter hvor de jobber, og til slutt hva de faktisk gjør. Dette gjør at ColliCare Logistics til enhver tid har oversikt og kontroll over timene de bruker på kundene sine. Dette gjør at de på en oversiktlig måte har fakturagrunnlaget klart, umiddelbart. Med å stemple på flere nivåer klarer de også å fange opp forskjellig type arbeid. Dette gjør at de kan fange opp ekstraarbeid, som kan føre til økt lønnsomhet ved fakturering av fastpris-prosjekter. Dette skaper også grunnlag for å hente ut rapporter og tall som gjør det lettere å budsjettere timer og kostnader på fremtidige prosjekter.

 

-Med Tidsbanken har vi ikke bare fakturagrunnlaget klart, men timene i systemet gir oss også lønnsgrunnlaget til alle ansatte. Det er lønnsomt og effektivt å samle alt i ett og samme system, avslutter Jon med.

 

Om ColliCare

ColliCare Logistics er en innovativ tilbyder av alle logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport i inn- og utland, tredjepartslogistikk, flyfrakt, distribusjon og lager.

Selskapet er en innovativ tilbyder av alle logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport i inn- og utland, tredjepartslogistikk, flyfrakt, distribusjon og lager.
Fokuset ligger på totale løsninger innen vareflyt, fra produsent til sluttbruker. Deres kunder er importører, eksportører og industri, med behov for logistikktjenester, særlig i Skandinavia, Europa og Asia.

ColliCare har hovedsete i Norge, og egne kontorer i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Litauen, Tyskland, Tyrkia, Italia, India og Kina samt et agentnettverk over store deler av verden.

ColliCare Logistics sin fremste styrke er deres ansatte, med sterk kunnskap innen alle ledd i logistikkjeden er de mestere i å finne de smarte løsningene for kundene. Fokuser på din kjernevirksomhet, så tar de hånd om logistikken!

 

 

Tags: Kundehistorier

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?