Hold arbeidsplassen trygg for smitte

17.apr.2020 10:19:31 / skrevet av Audun Grytdal

For dem som ikke har hjemmekontor, og for dem som returnerer tilbake til arbeidsplassen etter at perioden med hjemmekontor er over, er nødt til å følge myndighetenes anbefalinger for smittevern. Arbeidstilsynet krever at alle arbeidsplasser utfører en risikovurdering for mulig smittefare. Her kommer praktiske råd for bedrifter om smittevern for å gjøre jobben enklere.

 

All informasjon er hentet fra FHI, Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet: 16.april 2020.

smittevern2

 

Hele Norge deltar på en stor dugnad for å begrense smitten av koronaviruset(COVID-19), en dugnad som ser ut til å ha hjulpet ut i fra de tallene man har fått så langt. Dette resulterer i at allerede fra mandag 20.april vil barnehager begynne å åpne igjen. Uken etter vil enda flere institusjoner og arbeidsplasser også åpne.
Noen har ikke hatt mulighet til hjemmekontor, mens andre vil med tiden returene til arbeidsplassene sine. Ingenting vil derimot være som normalt, og om man ikke skal måtte komme til å stramme inn igjen på tiltakene er man nødt til å handle fornuftig og smart. Det betyr at man er nødt til å ha et enormt fokus på forebyggende smittevernstiltak for å unngå nye store smitteutbrudd.

Allerede nå er det viktig å få samlet alt av nye rutiner angående dette og tilgjengeliggjøre dette så fort som mulig for alle ansatte. Legg på leserbekreftelse på viktige rutiner for å sikre deg at alle er oppdatert på de nye smittevernrutinene. Digitaliser risikovurderingen og gjør den tilgjengelig for ansatte. Arbeidstilsynet sier at kartleggingen og risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Les mer om hvordan dette skal gjøres

 

Hvordan forebygge smitte?

COVID-19 smitter i all hovedsak via dråpe- og kontaktsmitte der virus overføres fra luftveiene til en syk person videre til en annen person. Derfor er en av de viktigste tiltakene for å unngå smitte på arbeidsplassen god hygiene.

 

Håndhygiene

Håndhygiene er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Dette gjør du og dine ansatte med å utføre hyppig håndvask, samtidig som man unngår å ta seg til ansiktet. Unngå så godt det lar seg gjøre at ansatte berører samme overflater. Innfør berøringsfri stempling for eksempel, da unngår dere at ansatte berører samme overflate, og reduserer smittefaren betraktelig.

Ikke bruk engangshansker heller. FHI anbefaler ikke rutinemessig bruk av engangshansker fordi smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som for hender uten hansker. 
Det er viktig å huske at vinylhansker ikke stopper virus. Mange bedrifter bruker vinylhansker fordi de er billigst, men de er ikke tette for virus og har ikke virussymbolet på esken.

 

virusmerke for produkter, engangshansker

 

 

 

 

 

 

Dette bør du huske med håndhygiene:

  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, og før tilbereding av mat.
  • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit (70 prosent alkohol) virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. 
  • Unngå å ta deg i ansiktet. Da hindrer du indirekte kontaktsmitte fra hendene til øyne, munn og luftveier.

God håndvask for å unngå smitte COVID-19

 

Hold avstand og hostevaner

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Tilstreb etter å hoste og nyse i et papirtørkle (som skal kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.
Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner. Hold avstand til andre, både på jobb, men også ute og andre steder du oppholder deg. For å unngå opphopning av ansatte på arbeidsplassen kan det være lurt å skaffe seg berøringsfri stempling, så slipper man køansamling av ansatte som skal logge seg inn.

 

riktig hostevane, hosting i albuekroken

 

Rengjøring

Godt og riktig renhold er viktig. Koronaviruset kan overleve på ulike typer flater i omgivelsene på arbeidsplassen fra timer og opp til dager avhengig av type overflate, temperatur, sollys, luftfuktighet osv.
Som hovedregel kan renholdet følge de ordinære rutinene. Det anbefales likevel at man bør gjennomgå lokale renholdsplaner og vurdere om det er behov for å gjøre tilpasninger med tanke på for eksempel hyppighet og organisering. 

Vurder om det er arealer som bør prioriteres med hyppigere renhold, samtidig som dere har fokus på hyppig berørte kontaktpunkter (dørhåndtak, tastatur, armlener stol, lysbrytere, telefon mfl.) og selvfølgelig toaletter/servanter.
Denne og andre typer koronavirus  lar seg enkelt fjerne med vanlig rengjøring, altså ved bruk av vann og rengjøringsmidler. I følge folkehelsedirektoratet er det ikke grunnlag for å utføre rutinemessig tiltak som desinfeksjon på arbeidsplasser som følge av COVID-19. Det er viktig å merke seg at desinfeksjonsmidler ikke virker om det er søl med kroppsvæsker. Dette må derfor tørkes vekk med tørkepapir, også må  området rengjøres, før desinfeksjonsmidler kan påføres.

Man kan derimot bruke desinfeksjonsmidler på hyppig berørte kontaktpunkter og eventuelt forurensede overflater.

 

rengjøring coronavirus

 

Her er noen risikofaktorer som kan benyttes i en risikovurdering/kartlegging:

  • Nærkontakt med kolleger(2 meter). Kan det brukes berøringsfri stempling for å unngå kø og ansamling av ansatte ved inn og ut stempling?
  • Tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler.
  • Opplæring av ansatte.
  • Har man ansatte i risikogruppen?
  • Er det rengjøringsplaner som bør endres?

 

Tidsbanken tilbyr berøringsfrie kortlesere for våre stempleskjermer slik at man unngår unødvendig mye berøring og kontakt på samme flater. Berøringsfri stempling gjør påloggingen raskere slik at man unngår kø rundt stempleskjermene. 
Myndighetene har også varslet flere kontroller av bedrifter som følge av koronasituasjonen. Da er det helt nødvendig at man har på plass oppdaterte og tilgjengelige rutiner rundt smittevern. Bruk en digital kvalitetsmanual for å få dette på plass.

 

Tags: Tips og Triks

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?