Må du ha oversikt over antall arbeidede timer når du planlegger? Det er nå mulig i vaktlisten.

14.okt.2020 14:40:31 / skrevet av Audun Grytdal

I en del bransjer styres produksjon og arbeidsmengden av en rekke eksterne faktorer. Det betyr at dagene sjeldent blir slik man hadde sett for seg mange uker i forveien. På enkelte dager blir det mye travlere enn man hadde sett for seg, mens andre dager blir det mye roligere. Med å ha en turnus eller skiftplan i bunn, kan man med å se hvor mye ansatte har arbeidet i vaktlisten planlegge de riktige ressursene for travle dager med økt produksjon eller økt kundeaktivitet, uten å måtte betale overtid.

 

shutterstock_792887539

 

Har du utfordringer rundt bemanning av ansatte? Må du sjonglere de ressursene som du har tilgjengelig og samtidig balansere timeforbruket per ressurs slik at du unngår unødvendig bruk av overtid?

Ofte er ansatte planlagt med X antall timer hver dag i en skiftplan basert på en optimal hverdag - noe som sjeldent inntreffer. For mange er skiftplanen da kun et utgangspunkt for ressursplanleggingen for dagene som kommer. I praksis betyr det at om man ser at for eksempel produksjonen kommer til å gå ned de neste dagene, vil man avlyse skift, korte ned og slå sammen skift, eller redusere antall personer på et skift. I motsatt tilfelle når produksjonen går opp vil skiftene bli utvidet og oppbemannet, og i noen tilfeller blir ansatte som har friperiode tilkalt for å jobbe.

 

test for vaktliste 2

 

Unngå å bryte lovverket

Når det er travlere dager i vente og man er nødt til å justere bemanningen opp er det viktig å justere opp de ansatte som har mest "rest" timer, og ikke de ansatte som ligger på et høyere antall arbeidede timer opp mot planen. Da unngår du unødvendig overtidsbelastning, samtidig som du slipper å komme i en situasjon der du bryter med lovverket.

I flere bransjer skjer ting raskt, og uten lang forvarsel. Da er det bare å hive seg rundt og finne ut:

  • Hvem er det som er satt opp til jobb i morgen?
  • Hvilke skift er de opprinnelig satt på?
  • Hvilke kompetanse har vi planlagt, og hva er behovet nå?
  • Hvem kan justeres opp, og hvor mye kan de jobbe uten at vi må betale overtid?

I Tidsbanken kan du bemanne de riktige ressursene til enhver tid. Overblikket får du umiddelbart slik at du kan gjøre endringene raskt.

Ønsker du å lære mer om vaktlisten, eller komme i gang med å bruke den kan du lese mer om det på vårt supportsenter, eller ta kontakt med oss på support.

 

 

bilde cta 2

 

Tags: Produkter

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?