Vi lager ny vaktliste!

24.jan.2022 12:42:21 / skrevet av Martin Gavlen

Tidsbanken setter av 4 millioner i året for å utvikle ny vaktliste. Den gamle vaktlisten er bygget på eldre teknologi og kode, noe som gjør det vanskelig å endre i den. Vi utvikler derfor en ny vaktlisteplattform etter moderne prinsipper, og med nytt kodespråk. Dette gjør at det blir langt enklere å lage og legge til ny funksjonalitet i vaktlisten fremover.

Hva er nytt og hvordan har vi gjort det?

20220119_122717

 

Vi har store forventninger til hva vi skal oppnå med den nye vaktlisten i tiden som kommer.
Vaktlisten er ekstremt viktig for mange, og vi har over tid fått mange nyttige innspill på hva som kan, og bør bli bedre. Nå med den nye plattformen snart ferdig, ser vi at mange av de tidligere utfordringene vil kunne løses fint på den nye plattformen.

 

Vi gjennomgår all funksjonalitet i den gamle vaktlisten, slik at vi skaffer oss grunnlag for å skape en ny plattform som gjør hverdagen bedre og mye enklere for både ansatte og ledere, forteller utvikler Henrik Skar.

 

Mange av de nye funksjonene vi har på blokken ville ikke vært mulig å få til på den gamle plattformen.

 

20220119_140921

Tverrfaglig team

 

Vi ønsker å utvikle programmet etter moderne DevOps prinsipper.

Det betyr at vi tilfører ny funksjonalitet hyppig og ofte, forteller Skar.

 

Dette gjør at kundene kan være med på å gi tilbakemeldinger i hvert steg av utviklingen.

Vi har satt sammen et tverrfaglig team som består av utviklere og kundekonsulenter som samarbeider på daglig basis i utviklingsprosjektet, forteller Skar videre.

 

Det er satt av mye tid til å lage plattformen så god og fleksibel som mulig, noe som har vært helt avgjørende for å kunne ivareta fremtidige behov.

 

 

 

Ny og enklere ferieoversikt

Flere av tilbakemeldingene vi har fått, går på at ferieplanleggingen er tungvint i dagens løsning.

 

Ettersom dette var ett av punktene som vi hadde fått mange tilbakemeldinger på, var det helt naturlig å begynne der, sier kunderådgiver Cathrine Gavlen.

 

I første omgang vil det være mulig å se ferieønskene til ansatte i vaktlisten. Om noen uker vil det også være mulig å godkjenne ferie der.

 

Dette vil spare kundene våre for mange klikk som i dag føles unødvendig, fortelle Gavlen videre.

 

20220119_140653

 

Snart ser alle ansatte denne knappen på hjemmenyen:

 

ny vaktliste på hjem

 

Den nye vaktlisten vil også erstatte ukelisten som mange ansatte bruker for å se vaktlisten. Dette vil gi bedre oversikt for ansatte som ønsker å se hvem de skal jobbe med på en dag eller en uke.

 

Ansatte kan fremdeles bruke den gamle ukeoversikten i de kommende månedene, frem til vi er helt trygge på at den nye erstatter alle behovene, forsikrer Cathrine Gavlen.

 

20220119_140725

Dagvisning

Flere kunder har ønsket seg en dagvisning i vaktlisten. Dette vil gjøre det enklere å se hvilke deler av dagen som er belagt med vakter. I den nye vaktlisten kan man bytte mellom dag- og ukevisning. Og fremover kommer det enda flere funksjoner her.

 

dagvisning 5

 

Bruk knappen for å gi oss tilbakemelding!

Fremover vil utvikling skje i tett samarbeid med våre kunder, og vi vil derfor ha et tilbakemeldingsskjema direkte i vaktlisten. Dette håper vi blir brukt aktivt, slik at vi kan prioritere kundeønsker så godt som mulig.

 

Tags: Produkter

Martin Gavlen

Skrevet av Martin Gavlen

Martin er daglig leder i Tidsbanken. Han er lidenskapelig opptatt av å effektivisere. I over 20 år har han hjulpet små og store bedrifter oppnå sitt sanne potensial.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?