Bedre bunnlinje - med riktig verktøy

08.okt.2020 10:57:38 / skrevet av Benedikte Woje Ramstad

shutterstock_717862342_bloggeen

 

Etter å ha jobbet med produksjonsselskaper i en årrekke, er det en kjensgjerning at det er mange utfordringer i bransjen, noen enklere enn andre. 

Mange av selskapene vi er i dialog med forteller oss om de samme problemstillingene. Eksempler er at man ikke får registrert tilstrekkelig tid på prosjekter, og at man ikke får nok betalt for ekstraarbeid hos kunder. 

 

Bruker du og for mye tid på timelistene ?

 

Timelister som registreres digitalt blir automatisk ferdigbehandlet med riktig arbeidstid, overtid og eventuelle tillegg. 

Med rask og effektiv godkjenning av timer sparer du verdifull tid, som du kan bruke til andre viktige oppgaver.
 

Anette Hansen, administrativ leder i Elmento AS , forteller at de tidligere brukte mye tid på manuelle papirlister før de tok i bruk Tidsbanken i 2017.  

I dag bruker de prosjektmodulen i Tidsbanken koblet mot kunder.  

 

" I dag oppretter vi prosjekter i Visma og i Tidsbanken, hvorav en av fordelene med Tidsbanken er at vi også har mulighet til å registrere budsjetterte timer, en funksjon  Visma ikke har per dags dato. Ved månedslutt henter vi ut en rapport over ferdige prosjekter som skal avsluttes ved månedsslutt med produksjonskostnad som bokføres i Visma.  De ansatte registrerer arbeidstid mot riktig prosjekt og prosjektene avsluttes i Tidsbanken. "

image (4)

 

Riktig fakturagrunnlag – hver gang  

 

SMB Norge skriver at Fakturerbare timer er ferskvare, og burde lagres kontinuerlig med en gang man er ferdig for å forhindre svinn. 
Hvis man venter med å føre timelister til slutten av dagen, eller hver fredag før man tar helg, vil det i snitt forsvinne 10 fakturerbare minutter for hver time.  

Er du da for eksempel en bedrift med 10 ansatte, og har en timepris på 1000,-  går du glipp av 7500,- pr dag.

 

Vi har vært i kontakt med Styreleder John Erik Foer i Elmo A/S, som har 35 års erfaring fra bransjen. John Erik sier følgende om hvordan Tidsbanken skaper verdi i hans arbeidshverdag. 

  

" Vi stipulerer venta timeforbruk pr prosjekt og aktivitet. Dei ansatte nyttar Tidsbanken til å følgja med på brukte timar på prosjekt og aktivitetar dei held på med. Ved avslutning av prosjektet kan dei sjå om dei er i mål på berekna timetal- vi er veldig fornøyd med Tidsbanken!" 

image (5)

 

I all produksjon, enten det produseres på bestilling eller til lager, er det viktig å se hvor mye tid som går med til delprosessene for å ferdigstille produktet. For å få best mulig grunnlag til å ta gode avgjørelser, er det derfor viktig at arbeidstiden kan spores tilbake til faktisk utført arbeid. 
Det er ofte få endringer som skal til for å få en mer effektiv og lønnsom produksjon.  

 

 

Spar tid og penger samtidig som du forenkler prosessen rundt timeføring 

Godt underlag på tidsbruk gir stor verdi, enten ved fakturering av prosjekter og ordrer, i forbedringsarbeid i produksjonen, eller ved strategiske diskusjoner. Med godt underlag på tidsbruk, kan vi ta bedre, og mer treffsikre avgjørelser.  

 

  • Finnes det noen typer arbeid vi tjener mer på enn andre?  
  • Er det behov for å justere pris neste gang vi har en tilsvarende jobb? 
  • Hvor er flaskehalsene i produksjonen – hvor setter vi inn tiltak fremover? 

 

I Tidsbanken har vi lang erfaring med å få frem nettopp dette underlaget, samtidig som du får et ferdig beregnet lønnsgrunnlag. Vi gir deg det du trenger for at din drift skal kunne bli den beste versjonen av seg selv!  

 

"Vi får god kontroll på fakturerbare timer gjennom å registrere tid mot våre prosjekter i Tidsbanken."  - Laila B. Svendsen 

jrl

 

I Tidsbanken får du plassert arbeidstid mot tre nivåer om du vil. Noen velger å registrere tid mot prosjekter, mens andre vil gruppere prosjektene opp i delprosjekter eller aktiviteter.  Vi skreddersyr etter dine behov.  

De ansatte trenger kun å velge hvilket arbeid de skal utføre, så sørger Tidsbanken for resten.  

Vi ønsker å skape verdi for våre kunder, og det lykkes vi med. 

 

 

Tags: Produkter

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?