Hva er et API, og hva kan du bruke det til?

22.jan.2021 14:58:17 / skrevet av Audun Grytdal

API står for «Application Programing Interface» og er kort forklart en fellesbetegnelse på hvordan ulike typer programvare snakker med hverandre. API er et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig å utveksle data mellom to ulike programvarer. Dokumentasjonen av API´et skal fortelle  noe om mulighetene og kravene for å kunne integrere sitt system mot et annet. Mulighetene for hvilken informasjon man kan hente ut ved hjelp av et API er nærmest ubegrenset, alt er avhengig av at begge systemer tillater det.
For eksempel kan man ved hjelp av Tidsbanken sitt API opprette integrasjoner som bedrer flyten i dine prosesser. Flytt over data som Prosjekter, ordre, kunder, så kan dine ansatte umiddelbart føre timer i sanntid mot dem.

Tidsbanken API, integrasjon

 

Fordeler

En integrasjon vil kunne effektivisere arbeidet, og dermed spare deg for mye tid. Du unngår dobbeltarbeid ved å slippe å opprette data i to systemer. Når du oppretter kunde- eller prosjektdata i ene systemet vil dette overføres automatisk over til neste system. I tillegg vil man med integrasjoner kvalitetssikre at dataen som overføres er korrekte. En integrasjon luker bort eventuelle menneskelige feil som kan forekomme ved å punche data manuelt. I tillegg vil man også kunne følge med på dataene sine i sanntid, slik at man alltid har kontroll på budsjettene på prosjektene sine. Da kan du sette inn riktige tiltak tidsnok mot prosjekter som trenger det.

En integrasjon er lønnsom og fremtidsrettet. Den sparer deg for penger, og vil gi deg et stort konkurransefortrinn i markedet.

 

Få mer informasjon om vårt API, eller ta kontakt for å diskutere dine løsninger

 

Hvilken teknologi er Tidsbanken sitt API bygget på?

Christian Haugseng Smebye er avdelingsleder for produktutvikling i Tidsbanken og forteller at Tidsbanken sine API´er er bygget på dotnet core 3.1 og Entity Framework. Disse API`ene følger moderne standarder og er RESTful-API´er som hostes i Microsoft Azure. Frontenden er bygget på React, Parcel, TypeScript og Less. I dag er dokumentasjonen gjort i Swagger for versjon 2 av API´et vårt. 

IT-sikkerhet er kritisk, og Tidsbanken tar dette på det  største alvor. Datakriminalitet utgjør i dag en av de største truslene for norske bedrifter.
Tidsbanken sender blant annet ut eBearer token per database som benyttes ved alle kall mot databasen, som gjør at alle våre kunder kan være trygg på at sikkerheten ivaretas. Husk at ved å velge riktig leverandører kan sikkerhetsrisikoen reduseres betraktelig, og det er nettopp derfor det er viktig at man velger leverandører som tar dette på alvor.

 

Fremtiden

API`ene til Tidsbanken er viktige for å kunne knytte programvaren mot andre systemer. Ingen leverandør kan være absolutt best på alt, og nettopp derfor er det viktig at man har gode API`er. Det luker bort tidkrevende manuelle oppgaver, og kan åpne opp for spesialtilpasninger. Det er i bunn og grunn god kundepleie å levere et godt API.
Tidsbanken jobber kontinuerlig for å forbedre sine tjenester, og jobber for øyeblikket med å lage et nytt eksternt API som vil ta over for versjon 1 og 2 som er i drift i dag.

I dag har Tidsbanken også flere standard integrasjoner mot andre systemer, her kan blant annet Visma.net, Visma Business og Poweroffice Go nevnes. 

 

Tags: Produkter

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?