Kampen om fullstendig oversikt

23.aug.2021 15:09:14 / skrevet av Audun Grytdal

Daniel Moltumyr, lageransvarlig fra Myklebust Verft, forteller hvordan de har arbeidet med å øke kvaliteten og presisjonen på time- og vareforbruket sitt. Samarbeidet mellom Tidsbanken og Lexit Group åpner dørene for en sømløs flyt fra timer er registrert og materiell er tatt ut av operatører, til attestering og godkjenning er gjennomført av ledere.

shutterstock_62306698


I verftsbransjen har kravet til fleksibilitet og omstillingsevne aldri vært større. Dette setter både ansatte, systemer og prosesser, og ikke minst ledere, under et enormt press til å prestere på endrings- og forbedringsarbeid.

I tillegg er marginene ofte små i et så konkurranseutsatt marked. Skal man tjene penger bør det skapes fortjeneste i alle ledd i verdikjeden, og ikke minst må man kontinuerlig være bevisst på de arbeidsprosesser som ikke fungerer optimalt.

Vi har pratet med Daniel Moltumyr i Myklebust Verft for å få innsikt i deres arbeidsprosesser og tiltak de utfører for å holde tritt med utviklingen. Daniel er lagersjef på attende året, og har erfart at modernisering, nytenkning og solide digitale løsninger er avgjørende for å lykkes.

 

Det fleksible verftet 

Ytterst langs Mørekysten, like nord for Stadt, finner vi Myklebust verft. Med over 100 års drift har verftet lang og solid erfaring innen nybygg og service, reparasjon og ombygging av fartøy. De tilbyr fasiliteter for fartøy opp til 15.000 tonn – for eksempel subseafartøy, ankerhåndteringsfartøy, seismikkfartøy, brønnbåter og fiskefartøy.

-Siden vi er et kombinasjonsverft som driver både med nybygg og ettermarked må vi snu oss raskt. Dette gjør at våre IT-systemer må være like fleksible og tilpasningsdyktige som menneskene som jobber her, forteller Daniel.

 

Veftet ligger midt i den maritime klyngen på Mørekysten, noe som gir nærhet til utstyrsleverandører og underleverandører.

Myklebust kjører til enhver tid flere parallelle prosjekter. I travle perioder er de nærmere 1000 operative på verftet, som daglig skal føre timer og henter ut materiell. Kompleksiteten er utfordrende og vanskelig, så filosofien «rett første gang» er avgjørende for å lykkes. Hver time forbrukt, hvert materialuttak som gjøres, og alt utstyr som benyttes skal kostnadsføres til rett prosjekt og til rett kostnadsbærer/aktivitet (SFI-kode) om bord i prosjektet. Dette skal gjøres i det øyeblikket aktiviteten gjennomføres, fortrinnsvis av den som utfører arbeidet. Når et prosjekt kan ha flere tusen ulike SFI-koder sier det seg selv at presisjonen i arbeidsflyt og i de digitale løsningene må ha høy kvalitet.

mykle6

 

Den digitale reisen

Daniel og Myklebust verft har alltid vært opptatt av å være tidlig ute, og søkelyset på forbedring, endring og modernisering har vært et prioritert område.

Allerede i år 2000 begynte verftet å benytte håndterminaler for vareplukk og timefangst.

- Vi var forholdvis tidlig ute med bruken av håndterminaler, men disse ble etter hvert som årene gikk utdaterte, og var til slutt ikke mulig å bruke, sier Daniel.

P1010002


Kostnadene relatert til digitalisering er høye og det er fort gjort å velge svake løsninger. Man må være ekstremt bevisst på sine behov, de alternative tekniske løsningene og ikke minst gode implementeringsmodeller som gir rask gevinst. Digitalisering er kostbart, og det er ikke alltid slike investeringer gir god nok kost/nytte effekt.

Håndterminalene som ble tatt i bruk tidlig på 2000-tallet var det beste markedet kunne tilby. Siden den gang har teknologien utviklet seg, og det har vist seg de siste årene at dette alene ikke lenger er en god nok løsning for selskapet.

P1010003

 

- I 2015 begynte vi arbeidet med å se på hva ny teknologi kunne tilføre plukklageret. Da gikk vi hele næringskjeden i sømmene og gjorde et grundig stykke arbeid, sier Daniel.

Ved å digitalisere vareplukking fra bestilling til varetelling sparer de store kostnader hver eneste dag. Dette har forbedret manuelle prosesser ved vareuttak, samt gitt høyere kvalitet på registrert vareuttak og godkjenningsrutiner.

 

Nye normalen | Time- og varegodkjenner

Det siste året har Myklebust jobbet målrettet for å optimalisere flyten av varer og timer. Tidligere ble dette løst ved hjelp av adskilte digitale verktøy, som ikke er optimalisert for deres praktiske arbeidsflyt. Med den nye digitale løsningen fra Tidsbanken og Lexit har Myklebust fått en sømløs flyt for registrering, godkjenning og overføring av timer og varer. Dette har økt kvaliteten på faktureringsgrunnlaget, samt redusert ledetiden fra utført aktivitet til fakturert kunde.

Håndterminalene til de ansatte har nå all nødvendig informasjon og er alltid oppdatert på hvilken SFI kode/aktivitet den ansatte jobber mot. Presisjonen i den digitale flyten er svært høy, samtidig som de ansatte bruker kortere tid på registreringen av arbeidstiden.

- Tidligere løsning for timeregistrering var tidkrevende for de ansatte, men nå med Tidsbanken sin løsning sparer vi tid, samtidig som presisjonen har økt, forteller Daniel.

mykle3

 

Full kontroll på lager og forbruk

Med den nye løsningen for vareplukk har Myklebust oppnådd bedre lagerstyring og lagerkontroll. Den nye integrasjonen har gjort det enklere å styre forbruk av materiell og utstyr. Ledere kan enkelt se hvilke prosjekter som bruker hvilket utstyr, og kan effektivt følge kostnadsutviklingen over tid. Dersom det skulle forekomme overforbruk, vil det være lett å oppdage for raskt å kunne sette inn tiltak.

- Verdien av digital vareflyt direkte til SFI og videre til ordre og faktura er enorm, forteller Daniel videre.

mykle2

 

Nøkkelen

Tidsbanken og Lexit har utarbeidet en integrasjon mellom verktøyene som setter ledere i stand til å godkjenne timer og vareforbruk i én og samme handling. Varehåndteringssystemet henter nå kontinuerlig data fra timeregistreringssystemet og fører deretter vareplukk på korrekt sluttbærer.

-Dette gir økt presisjon for å kostnadsføre vareplukket på rett sted, sier Daniel.

 

Elektronisk plukk av varer og digital timeføring, begge deler utført når aktiviteter gjennomføres, skaper grunnlaget for en verdifull informasjonsflyt. Dette gir en bevisstgjøring rundt forbruk av materiell, timeforbruk og kostnader hos alle involverte. Formenn godkjenner nå timer og varer enkelt der de er, og sikrer kvalitet i prosessene før det føres videre.


verft3 NY

- Utfordringen med å få på plass dette systemet ble tatt på strak arm og integrasjonen var på plass raskt og smertefritt. Vi har nå etter et halvt års bruk ikke hatt nedetid i det hele tatt, forteller Daniel fornøyd.

Daniel er en mann med øye for fremtiden, og nå som de har data på hvor den enkelte jobber og med hva, åpner det opp muligheter for lettere å kunne iverksette automatiske lager og selvbetjening utenfor de faste åpningstidene på lageret. Med god retningssans og riktige partnere tar Myklebust nå store steg inn i fremtiden.

 

Tags: Kundehistorier

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?