Ny regel for permittering rundt høytid og helligdager

02.apr.2020 17:50:54 / skrevet av Audun Grytdal

Arbeidsledigheten har ikke vært så stor siden 1930-tallet. Antall permitteringer er enorme, og mange går nå en påske i vente permittert. Her er det det du må huske på angående permitteringer i påsken.

 

easter

 

Grunnet koronautbruddet er nå permitterte ansatte sikret full lønnsutbetaling i 20 dager frem i tid, og for mange vil det gjelde over påske. Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden, selv om NAV i visse tilfeller har kunnet gi unntak fra denne særregelen.

Regjeringen har nå opphevet denne særregelen, og dette vil derfor ikke lenger være et problem. Dermed får alle permitterte dagpenger også i påsken.

Det har de siste ukene vært en enorm økning i antall søknader om dagpenger fra permitterte som følge av covid-19-pandemien. Det forenkler derfor saksbehandlingen for NAV betraktelig at etaten nå slipper å behandle dispensasjoner om permitteringer i påsken. Det letter trykket på et hardt trykket NAV, samtidig som de permitterte får dagpenger der man vanligvis ikke villet fått det.

Endringen innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.
Forskriften er nå endret slik at dagpenger under permittering blir utbetalt som vanlig også ved høytider. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, selv om stønadsdagene faller på en helligdag.

 

Arbeidsgivere trenger ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene. Som arbeidsgiver er det derfor viktig å huske på å registrere permittering i timelisten for å få full oversikt over permitteringene til de ansatte, slik at du alltid har riktig grunnlag om du eventuelt skal søke refusjon fra NAV.
Endringen i dagpengeforskriften gjelder fra 20. mars 2020.

 

Historikk

Før regelendringen var reglene slik at det ikke ble gitt dagpenger ved permittering i tiden fra og med 20. desember til og med 1. januar, og fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag.

Særregelen om permitteringer ved jul- og påskehøytiden kom inn i dagpengeregelverket i 1958 og skulle forhindre at arbeidsgivere brukte permitteringer for å gi ansatte fri ved høytider. Dette ansees ikke som et reelt problem lenger, og er blant grunnene til at regelen nå er fjernet.

 

Jeg har permittert, men ansatte har avtalt å ha ferie i påsken. Hva gjør jeg?

Ferie som var fastsatt før du sendte ut varselet om permittering, bør avvikles som avtalt.

Det betyr at ferie avvikles som normalt, og at det ikke teller med som permitteringstid.

Ifølge Ferieloven kan du som arbeidsgiver avlyse eller endre den fastsatte ferien «dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedsfortreder», men at du som arbeidsgiver plikter å drøfte dette før beslutningen fattes. Derfor er det veldig viktig at du og arbeidstaker inngår dialog om de ikke skal ha planlagte feriedager som avtalt.
Hvis ansatte ikke har avtalt å ha fri i påsken, men fortsatt er permittert, bør arbeidsgiver og arbeidstaker sammen lage en avtale for når ferien skal avvikles under permitteringen uansett.

 

basket-color-colorful-colors

Lønn ved avtalt ferie?

Ferieloven gjelder også når du er permittert. Det betyr at ved avvikling av ferie vil arbeidstakeren ha rett på feriepenger opptjent i kalenderår før.

Husk å vær oppmerksom på at hvis ansatte avvikler ferie, så forlenges permitteringsperioden tilsvarende dette fraværet, og dagpengene som utbetales i permitteringen stopper i disse dagene.

Det er den ansatte selv som er permittert og mottar dagpenger som må huske å opplyse Nav om at han avvikler ferie i perioden.

 

Tags: Tips og Triks

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?