Tonn per arbeidstime

26.okt.2020 09:00:42 / skrevet av Audun Grytdal

- Fang tiden på de riktige prosessene

Verktøy som gir deg mulighet til å måle tid på prosesser i produksjonen gir deg verdifull innsikt inn i forbedringsarbeidet hos bedriften. Et system for timefangst som er fleksibelt og enkelt i bruk vil kunne gi bedrifter helt nye bein å stå på. Norsk Spennbetong har de siste 12 årene forenklet flere av sine arbeidsprosesser ved hjelp av Tidsbanken.

logo norsk spennbetong


Norsk Spennbetong AS leverer betongelementer til hele Norge, og leverer et allsidig spekter av elementer til kaier, industribygg, borer og mye mer. Selskapet ble stiftet i 1999 og het den gang Bjørn Hansen AS. I juli 2010 flyttet selskapet over til nye moderne produksjonslokaler, men vår historie begynner tilbake i 2006.

Håkon Hansen er Teknisk sjef for selskapet, som i 2006 gikk fra sitt originale yrke som elektriker til å begynne å jobbe i «familiebedriften» som hans far var med på å starte. Vi snakket med Håkon som forteller at det fra starten av var viktig å få effektivisert prosessene som bedriften slet med, og en av disse var manuelle timelister. Selv satt han med disse og brukte mye tid på tyding og retting hver eneste måned.

-Den gang var vi mye færre ansatte i tillegg, slik at vi i dag med det antall ansatte vi har nå aldri kunnet gått tilbake til manuelle timelister, det hadde vært helt uaktuelt, forteller Håkon.

 

Siden 2008 har selskapet brukt Tidsbanken for timeregistrering, og benytter seg av en stempleskjerm nede i produksjonslokalene for å fange tiden til de ansatte i sanntid.

-Sanntidsstemplingen gir oss nøyaktige timelister helt automatisk basert på det de ansatte faktisk jobber, forteller Håkon.

 

Med å bruke sanntidsstempling slipper man å tyde utydelige timelister, samtidig som feil som forekommer fra å fylle ut timelister i slutten av uken, eller måneden forsvinner. Dette skaper mindre konflikter rundt lønn, noe som igjen kan føre til mer produktive og fornøyde ansatte.

 

Håkon Hansen, Teknisk sjef i Norsk Spennbetong

Håkon Hansen hos Norsk Spennbetong AS

 

Tonn per arbeidstime

Selv ønsker Håkon og Norsk Spennbetong å jobbe mest mulig effektivt, slik at de har optimalt med ressurser ut fra den etterspørselen man opplever på gitte tidspunkter.

-For å male et bilde av det, så er det slik at det varierer veldig på hvor mange ansatte vi faktisk har. På noen år kan svingningene være på mellom 40 til 50 ansatte, forteller Håkon.

 

Måltallet som de bruker for å få en pekepinn på hvordan de faktisk ligger an er «tonn per arbeidstime». Selv om det her er flere faktorer som spiller inn, vil det måltallet på lang sikt kunne fortelle dem hva gjennomsnittet deres ligger på. Det er verdt å merke seg at på kort sikt kan slike måltall være misvisende ettersom det ikke alltid er tyngden på et betongelement som forklarer hvor mye tid man skal legge ned i arbeidet det. Flere elementer som leveres til boligblokker og den type bygg inneholder isolasjon, noe som gjør at elementet er lettere, men kompleksiteten rundt det å produsere det er fortsatt stor. Uansett jevner disse forskjellene seg ut over tid, og måltallet kan være en god pekepinn for Håkon og de andre for å se om det finnes prosesser som kan forbedres, eller om det er andre ting som bør endres på.

-Uten Tidsbanken hadde vi ikke hatt informasjonen rundt arbeidstiden til ansatte, og ville ikke kunne målt på tiden vi bruker per tonn, sier Håkon.

 

Arbeidstiden i Tidsbanken oppdaterer seg fortløpende, og vil med bruk av sanntidsstempling kunne gi et nøyaktig bilde av timemengden til de ansatte.
Å måle tiden på arbeidsprosessene sine er en av nøkkelfaktorene for å kunne ha muligheten til å optimalisere driften av virksomheten. Uten innsikten vet man ikke hvor forbedringene bør eller kan skje i produksjonen.

-Det er enklere for oss å ta riktige avgjørelser på bakgrunn av de kalkylene som Tidsbanken gir oss muligheten til å lage, forteller Håkon.

 

 

Enkelt for ansatte

Hos Norsk Spennbetong krever de stor fleksibilitet i de systemene de bruker. For Håkon er det viktig at det er enkelt både for han og de ansatte om det skulle være behov for endringer.

Ansatte stempler seg inn på skjerm i produksjonslokalene
-Ved å samle kommunikasjonen på en plattform er det enklere for oss som administrerer systemet å gjøre de korrekte korrigeringene, samtidig som ansatte utrykker at de er tryggere på at ting nå blir gjort riktig, forteller Håkon.

 

For Håkon er det uttrykkelig enkelheten som skiller Tidsbanken fra andre systemer.

-Du er nødt til å ha et system som er enkelt i bruk, helst slikt at bruken «sier seg selv» for ansatte, sier han.

 

I tillegg har de hatt noen diskusjoner rundt ulike pauseordninger for de ansatte. Her har diskusjonen vært åpen mellom han og de ansatte, og avgjørelsene er tatt i fellesskap. Løsningene har de kunnet gjort kjapt i Tidsbanken.

-Systemet er ekstremt fleksibelt, slik at du over tid kan gjøre justeringer på regelsett, eller bygge videre på det du allerede har, avslutter Håkon med.

 

Norsk Spennbetong AS har de siste 12 årene kunnet optimalisere prosessene sine rundt lønn og arbeidstid. Sammen med Tidsbanken har de spart enorm mye tid rundt tidkrevende manuelle prosesser, og ser det på som en umulighet å gå tilbake til papirlister. Digitalisering er mye mer enn bare å gå fra papir til skjerm. Endringene krever mye fra både ledere og systemene som skal hjelpe til. Da er det viktig med systemer som er fleksible og enkle i bruk, men som også tilbyr tjenester som ser og kan hjelpe menneskene som er involvert.

 

Tags: Kundehistorier

Audun Grytdal

Skrevet av Audun Grytdal

Audun er Innholdssjef i Tidsbanken AS og har lang erfaring med systemet fra sin tid som kunderådgiver. Audun har vært med på å utarbeide alle kurspakkene som Tidsbanken nå tilbyr sine kunder, og er lidenskapelig opptatt av å hjelpe bedrifter på tvers av bransjer å nå nye høyder ved hjelp av nyttig og engasjerende innhold.

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?