TidPrat – Hvordan kan læring fremme nyvinning og innovasjon?

29.nov.2021 15:56:57 / skrevet av Audun Grytdal publisert i TidPrat

Ofte tenker man at det er teknologien som drar oss fremover. I mange tilfeller er det menneskene som gjør det. Læring og erfaringsdeling er ofte avgjørende komponenter i forbindelse med nyvinning og innovasjon. Skapes det riktige miljøet, vil synergiene fra dette ofte kunne utkonkurrere teknologien i mange av tilfellene.

Les mer

Nyeste innlegg

Ønsker du demo, pristilbud eller mer informasjon om systemet?